SELECT DISTINCT p.id AS id, p.precio AS precio, p.autor AS autor, p.activo AS activo FROM producto AS p JOIN producto_categoria AS pd2 ON( p.id = pd2.producto_id AND pd2.categoria_id = '42' ) JOIN producto_categoria AS pd3 ON( p.id = pd3.producto_id AND pd3.categoria_id = '23' ) GROUP BY p.idasdasd

ALTER EGO 2 + ELEVE + A/CD

$ 2555.55
Nivel: Básico 5 Consolidación 2 Consolidación 1
Lengua: Francés
Sección: Texto

Ver más

DOMANI 3

$ 2855.55
Nivel: Básico 6 Básico 5
Lengua: Italiano
Sección: Texto

Ver más

SPEAKOUT SECOND ED C. BÁSICO 5

$ 1666.67
Nivel: Básico 5
Lengua: Inglés
Sección: Texto

Ver más

Reading Explorer Ciclo Básico 5

$ 444.44
Nivel: Básico 5
Lengua: Inglés
Sección: Texto

Ver más